Home

Coaching

Trainingen

Creatieve werkplaats

Agenda

Publicaties

Over mij

Contact

Over mij

Reina
Reina Kuiper (eigenaar, ontwikkelaar, coach en trainer)

Als coach combineer ik mijn interesses voor natuur, kunst en persoonlijke ontwikkeling. Ik begeleid individuen, scholen, bedrijven en organisaties bij (persoonlijke) ontwikkelingsvragen, onderwijsprojecten en de transitie naar natuur inclusief samenleven. Mijn doel is om mensen te helpen hun verbinding met de natuur te herstellen en hun hart te volgen en talenten te ontwikkelen. Leren over jezelf of leren als groep kan bij uitstek dankzij een open en onderzoekende houding naar jezelf, je omgeving, de natuur en je eigen creativiteit. Naast mijn werk als coach en trainer, werk ik drie dagen in de week als projectleider en trainer bij Wageningen Pre-University, onderdeel van Wageningen University & Research.

Toen ik moest kiezen voor een studie twijfelde ik tussen Biologie, Filosofie, Psychologie, Frans of de kunstacademie. Het werd biologie in Wageningen omdat ik vooral alles wilde leren over hoe ecosystemen in elkaar zitten en hoe alles in de natuur met elkaar samenhangt. Toch liet mijn interesse voor mensen en in het bijzonder de relatie tussen mensen en natuur mij niet los. Ik studeerde onder andere af op een psychologisch onderzoek naar de invloed van natuurervaringen bij jong volwassenen met een bovengemiddelde interesse voor natuur.
Na mijn studie heb ik mij als adviseur en projectleider beziggehouden met educatie en burgerparticipatieprojecten op het gebied van natuur, water en duurzame ontwikkeling. Daarbij ging mijn interesse steeds meer uit naar onderwijsvernieuwing en begeleiding en training van docenten en studenten.
In de afgelopen jaren heb ik verschillende trainingen gevolgd o.a. op het gebied van (team)coaching en coachen met de natuur. In januari 2018 rondde ik de opleiding tot intuïtief coach af bij IMC Mensontwikkeling. Ik ben aangesloten bij de NOBCO en volg de internationale ethische code voor beroepscoaches.

Wat cliënten over mij zeggen:

"Door het ervaren van verbondenheid met de natuur heb ik een gevoel van zingeving teruggevonden dat ik helemaal kwijt was."

"Je hebt me geholpen in te zien waar ik goed in ben. Ik heb geleerd om beter om te gaan met mijn perfectionisme en dingen wat meer te relativeren."

"Mijn kijk op werk is veranderd van een flinke tegenzin in nieuwsgierigheid."

"Jouw manier van coachen is breder dan ik verwacht had. Ik ervaar veel vrijheid en tegelijk structuur."

"Ik vond het interessant wat er gebeurde toen we de ‘voice dialogue’ methode gebruikten. Op die manier kon ik mijn vraag en waar die vandaan komt goed onderzoeken."