Home

Coaching

Trainingen

Creatieve werkplaats

Agenda

Publicaties

Over mij

Contact

teamdag

Teamdag in de natuur

Maak je je als teamleider zorgen over hoe je je team in deze tijd, met de door corona beperkende maatregelen, weer vol energie en bezieling aan de slag krijgt en hoe je de verbinding binnen je team kunt behouden in een situatie waarin mensen thuiswerken?
Tijdens een of meer teamdagen in de natuur gaan we kijken waar het team staat, hoe het gaat met de medewerkers, hoe zij de situatie ervaren en wat zij nodig hebben om met voldoende energie en verbinding verder te kunnen werken in deze situatie. Samen met de teamleider stel ik een interactief programma samen met veel aandacht voor verbinding en uitwisseling. We sluiten de dag af met een aantal praktische oplossingen om de werksituatie verder te verbeteren.
Onderdeel van deze teamcoaching is het werken aan:
- doelen, motivatie en bezieling,
- kracht, veerkracht en teamspirit,
- aandacht, communicatie en onderlinge behulpzaamheid,
- individuele rollen en kwaliteiten.
- interactie met de omgeving.

Interesse? Laat het mij weten. Dan plannen we een kennismakingsgesprek.

weide zwitserland

Visieontwikkeling voor organisaties met duurzame ambities

Ben je teamleider of manager en heb je ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling? Wil je samen met je team werken aan de ontwikkeling van een duidelijke visie op de positie van de organisatie in de samenleving? Ieder teamlid heeft daarin een belangrijke bijdrage te leveren. Door mensen mee naar buiten te nemen, daag ik ze uit om vanuit een authentieke setting en met een open blik te kijken naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Juist in verbinding met de natuur gaan we op zoek naar hoe je als persoon en organisatie bij kunt dragen aan een sociale en duurzame wereld. Daarbij gaat het om waarde en niet altijd om winst.
Sleutelwoorden zijn: motivatie en procesaanpak, systemisch werken, kringlopen, hier en daar, nu en later, omgaan met onzekerheid, ecologische handdruk, samen in beweging komen.

Stem van de natuur begeleidt trajecten op maat, van visieontwikkeling tot het uitwerken van een praktische aanpak. In de vorm van een inhoudsvol bedrijfsuitje of langer lopend ontwikkelingstraject. Ook intensieve reisprogramma's behoren tot de mogelijkheden in samenwerking met Olivier Bello van Arpentages, alpine kliminstructeur bij de NKBV en International Mountain Leader. Vraag om een kosteloos kennismakingsgesprek.

Renkumse beekdal

Coaching en begeleiding in het onderwijs

Wat wil je als school bereiken? Wil je leerlingen afleveren die leren voor hun toets of leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn en nieuwsgierig en ondernemend in de wereld staan? Daarvoor is een positief leef-, leer- en werkklimaat nodig waarin nieuwsgierigheid, inspiratie, creativiteit en samenwerking centraal staan. Dit zijn mijn insziens voorwaarden om gemotiveerd te kunnen leren en werken in een sociaal klimaat waar iedereen tot zijn recht komt.
Onderdeel van mijn aanpak zijn:
- De ontwikkeling van het kind: Leren waarnemen van die ontwikkeling en zien wat er nodig is.
- Het karakter van het kind zien en begrijpen: Leren zien wie het kind echt is en wat het nodig heeft. Aandacht voor hooggevoeligheid.
- Talenten worden herkend en gestimuleerd: Aandacht voor verschillende talenten van kinderen en de docent is in staat om daarin op verschillende manieren te differentiëren.
- Een positief sociaal klimaat: Kinderen worden gezien in wie ze zijn en waarderen elkaar in wie ze zijn.
- Collegialiteit: Docenten onderling kunnen op elkaar bouwen en vullen elkaar aan.
Ik biedt coaching van individuele docenten en teams met praktische handvatten om te leren luisteren en waarnemen en te leren aanvoelen wat er nodig is.

tekeningL

Leercyclus met de natuur

In company ontwikkeltraject voor leerkrachten in het basisonderwijs

Hoe kun je als leerkracht en als school een rijkere context toevoegen aan jouw lesstof? In dit ontwikkeltraject zijn de natuur, seizoenen en actualiteit het uitgangspunt om je onderwijs te verrijken en dichter bij de belevingswereld en diverse leerstijlen van de leerlingen te brengen. Natuur- en duurzaamheidseducatie wordt op deze manier niet een extra vak maar het jaar rond de drager van het onderwijs. Door extra aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren, wordt dit als vanzelf onderdeel in jouw aanpak. Ook de schoolomgeving kan betrokken worden bij het onderwijs en worden ingezet als leeromgeving. Het doel is dat jijzelf en je leerlingen enthousiast worden van jouw lessen en actief aan het leren zijn.